ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Γιατί αναπτύξαμε τον τομέα merchandising:

Ο ρόλος μας δεν τελειώνει με την πώληση και την παράδοση. Συνεχίζεται με την εκπαίδευση των πελατών μας επάνω στα προϊόντα και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, αλλά και στην εφαρμογή των τεχνικών marketing και πωλήσεων που θα μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα και θα δημιουργήσουν ικανοποιημένους καταναλωτές.

Πώς το εφαρμόζουμε:

Εκπαιδεύουμε τη δική μας ομάδα πωλήσεων ή την ομάδα των πελατών μας, ανάλογα με τα standard του κάθε προϊόντος και τις ιδιαιτερότητες των σημείων πώλησης. Το τμήμα marketing της Rezos Brands, συνεχώς επεξεργάζεται και προσαρμόζει τα πλάνα merchandising σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των εταιριών παραγωγής των προϊόντων, τις τάσεις της αγοράς, αλλά κυρίως τις ανάγκες του τελικού σημείου και των καταναλωτών.

Τι έχουμε καταφέρει:

Σήμερα, έχουμε κερδίσει ελεύθερη πρόσβαση στα ράφια των περισσοτέρων πελατών μας και ανταποκρινόμαστε στις ευθύνες που πηγάζουν από την ελευθερία αυτή. Επίσης, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπου μας ζητηθεί, βοηθώντας τους πελάτες μας να διευθετήσουν το κατάστημά τους με τρόπο που να ενισχύει προγραμματισμένες και αυθόρμητες αγορές για δικά μας ή άλλα προϊόντα.

REZOS BRANDS Α.Ε.

Κεντρικά Γραφεία

Βιομηχανική Περιοχή Πατρών (ΒΙ.ΠΕ.)
25200 | Πάτρα
Τηλ.: +30 2610 647146
Fax: +30 2610 647496


Γραφείο Αθήνας

Παύλου Μπακογιάννη 30,
10ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας
14452 | Μεταμόρφωση | Αττική
Τηλ.: +30 210 4820812
Fax: +30 210 4820233


Ηράκλειο Κρήτης

ΒΙΟΠΑ Τυλισσού
71500 / Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: +30 2810 380520

CONTACT US

SOCIAL MEDIA

Like, follow or appreciate Rezos brands on social mediaFACEBOOK

Like our corporate page on Facebook