ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεντρικά Γραφεία:

Βιομηχανική Περιοχή Πατρών (ΒΙ.ΠΕ.)
25200 / Πάτρα

+30 2610 647146

+30 2610 647496Γραφείο Αθήνας:

Παύλου Μπακογιάννη 30,
10ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας
14452 / Μεταμόρφωση / Αττική

+30 210 4820812

+30 210 4820233


Τμήμα Ευρωπαϊκής Έρευνας
& Ανάπτυξης:

Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 196
26443 / Πάτρα

+30 2610 423021Μονάδα Επεξεργασίας
Αποξηραμένων Φρούτων
και Καρπών:

ΒΙΟΠΑ Τυλισσού
71500 / Ηράκλειο Κρήτης

+30 2810 380520


Υποκατάστημα Ζακύνθου:

Καταστάρι Ζακύνθου
29090 / Ζάκυνθος

+30 26950 83135


REZOS BRANDS Α.Ε.

Κεντρικά Γραφεία:

Βιομηχανική Περιοχή Πατρών (ΒΙ.ΠΕ.) | 25200 / Πάτρα / Τηλ.: +30 2610 647146 | Fax: +30 2610 647496 | info@rezosbrands.com

Γραφεία Αθηνών:

Παύλου Μπακογιάννη 30, 10ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας | 14452 | Μεταμόρφωση | Αττική |Τηλ.: +30 210 4820812 | Fax: +30 210 4820233

Τμήμα Ευρωπαϊκής Έρευνας & Ανάπτυξης:

Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 196 | 26443 | Πάτρα | Τηλ.: +30 2610 423021 | euoffice@rezosbrands.com

Μονάδα Επεξεργασίας Αποξηραμένων Φρούτων και Καρπών:

ΒΙΟ.ΠΑ. Τυλίσου71500 | Ηράκλειο Κρήτης | Τηλ.: +30 2810 380520

Υποκατάστημα Ζακύνθου:

Καταστάρι Ζακύνθου | 29090 | Τηλ.: +30 26950 83135

SOCIAL MEDIA

Like, follow or appreciate Rezos brands on social mediaFACEBOOK

Like our corporate page on Facebook

CONTACT US